Dette er manuellterapi

Dato: 21.08.2012

Les hva en manuellterapeut kan gjøre for deg.

Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner. De kan differensialdiagnostisere, det vil si skille mellom sykdommer i muskel- og skjelett og andre farlige sykdommer med samme symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon). I undersøkelsen kan manuellterapeuten rekvirere bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og henvise til spesialist. Som del av behandlingen kan manuellterapeuten henvise til fysioterapi. Du trenger ikke henvisning fra lege for å få trygderefusjon hos manuellterapeut. Manuellterapeut kan også sykmelde.

Utdanning
Manuellterapeuter har enten
a) eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter ved norsk universitet eller tilsvarende utdanning, eller 
b) har godkjenning for bruk av manuellterapitakst A8 og har bestått eksamen i differensialdiagnostikk, laboratorieanalyser og utdanning i radiologi tilsvarende norsk masterutdanning.
I begge tilfeller har manuellterapeuten i tillegg særskilt opplæring i trygdefaglige emner.

Det tar sju år å bli utdannet som manuellterapeut.

Opptakskrav til utdanningen: 

  • 4 år utdanning i fysioterapi (3 år på høgskole+1 år turnustjeneste).
  • 1 års praksis
  • Forskningsmetode (tilsvarende 9 studiepoeng).

 

Manuellterapiutdanningen er et to års masterstudium på heltid ved Universitetet i Bergen.

Yrket har vært praktisert i Norge siden ca. 1950 og NAV gir refusjon ved behandling.

Hvor tilbys manuellterapi?
Det finnes manuellterapeuter i alle landets fylker, de arbeider

  • I kommunehelsetjenesten (privat praksis)
  • På sykehus.
  • På rygg- og smerteklinikker.
  • I forskning og fagutvikling. 
  • I støtteapparatet til idrettslandslag.

 

Hvilke pasienter behandler en manuellterapeut?
Manuellterapeuten behandler smerter i muskler og ledd i hele kroppen, for eksempel:

• Hodepine, svimmelhet, øresus. Kjeveplager
• Nakke- og - skulderplager
• Armplager: tennis- og golferalbue. Slitasjegikt i håndledd og fingerledd. Seneskjedebetennelser. Carpaltunnelsyndrom
• Ryggplager: lumbago, isjias
• Bekkenplager: bekkenløsning og bekkenleddsyndrom
• Hofteplager: slimposebetennelse, slitasjegikt
• Kneplage: leddbåndskader, slimposebetennelse, kneskjellsplager, slitasjegikt
• Ankelplager: leddbåndskader, slitasjeskader
• Fotplager: Achillssenebetennelse, hælspore, fotdeformiteter.

Noen manuellterapeuter har spesialisert seg på behandling av barn.

Hva gjør en manuellterapeut?
Undersøkelse: Manuellterapeuten gjennomfører en grundig fysisk undersøkelse for å kunne stille en klar diagnose for årsaken til smertene. Vanligvis tar en undersøkelse mellom 40-60 minutter. Manuellterapeuten gir deg informasjon om tilstanden. Hvis det er nødvendig for å finne årsaken til smerten, henviser manuellterapeuten til røntgen/MR eller spesialist.

Behandling: Manuellterapeuten gir råd om hvordan du skal forholde deg til plagene dine og instruksjon om hva du kan gjøre selv. Manuellterapeuten kan gi deg smertelindrende behandling og behandling som normaliserer muskel- og skjelettfunksjonene. Til dette brukes ulike behandlingsteknikker: å løsne ledd som har låst seg (manipulasjon), strekkbehandling (traksjon), massasje, tøyninger, avspenning, rygg- og nakkeskole. Spesielt for manuellterapeuter er at de i tillegg til de manuelle behandlingsmetodene kan gi målrettet behandling som tar sikte på å trene opp pasientenes reduserte funksjonsevne. Manuellterapeuter følger nasjonale og internasjonale retningslinjer i undersøkelse og behandling.

Manuellterapi gir resultater

De metodene manuellterapeuter benytter seg av er vitenskapelig dokumenterte. Professor Anne M. Mengshoel og doktorgradsstipendiat Kjersti Storheim har utarbeidet en litteraturoversikt som viser dokumentasjonen på tiltak benyttet av manuellterapeuter. Litteraturgjennomgangen finnes her.