Informasjon om barnemanuellterapi

Dato: 20.03.2012

Manuellterapeuter som behandler barn.

Manuellterapeuter er eksperter på sykdom og skade i muskel- og skjelettapparatet, og har alltid behandlet barn og unge innenfor dette området. Interesserte manuellterapeuter i Norge har i de senere årene tilegnet seg mer kunnskap og erfaring i undersøkelse og behandling av spedbarn og barn med asymmetri.