Nye L-takster

Dato: 30.06.2017

Regulering av L-takster fra 1.7.2017. 

Arbeids- og velferdsetaten har regulert L-takstene for legeerklæringer m.m. (L-takster) per 1. juli 2017. 

Takstene for deltakelse i dialogmøter er hevet tilsvarende takst 14 i legenes normaltariff. De øvrige L-takstene som manuellterapeuter benytter er hevet med 1,93 % (avrundet til nærmeste krone). 

 Se brev fra Arbeids- og velferdsetaten...