Ja til ny offentlig tjenestepensjon

Dato: 23.05.2018

Medlemmene i LO, Unio og YS stemte ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte.

Forslaget til ny pensjonsordning for 800 000 offentlig ansatte har fått tilslutning fra arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio og YS. 

Pensjonsordningen vil dermed bli gjort gjeldende for de av NMFs medlemmer som er offentlige ansatte.

– Vi er fornøyd med å komme i mål etter en langvarig prosess. Medlemmene har nå gitt tilslutning til at offentlig sektor får en god og bærekraftig pensjonsordning som sikrer både de yngste og eldste medlemmene, sier LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

Den nye ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere, og er tilpasset endringene som er innført i Folketrygden. Ansatte født før 1963 beholder dagens pensjonsordning. 

Ni av ti sa ja. Se sak på lo.no...