Nye L-takster

Dato: 27.06.2018

Arbeids- og velferdsdirektoratet har fastsatt nye L-takster per 1.7.2018. 

 

 De nye L-takstene fins her...

Grunnlaget for regulering av takstene er i år, som tidligere år, resultatet av årets forhandlinger om normaltariffen for fastleger og for avtalespesialister. Takstene er hevet med 3,86 prosent (avrundet til nærmeste hele krone). Takst L 34 (skyssgodtgjørelse/dialogmøter) er tilsvarende statens regulativ for kjøregodtgjørelse.
 I forbindelse med digitalisering og etablering av nye arbeidsverktøy har det skjedd endringer i måten det avholdes dialogmøter på, for eksempel gjennom økt bruk av videomøter/skype og telefon. Direktoratet har derfor besluttet at godtgjørelsen for dialogmøter honoreres for hver påbegynte halvtime (og ikke for den første timen + eventuelle påbegynte halvtimer utover 1 time, som tidligere). Dette gjelder for alle behandlergrupper, og innebærer at takstene L35 og L35 d fjernes, samt at L20 (for kiropraktor/manuellterapeut) ikke skal repeteres med mindre dialogmøtet har vart lengre enn 30 min.

 Brev fra Arbeids- og velferdsdirektoratet angående nye L-takster...