Kurs i trygdefaglige emner 2017

Dato: 27.06.2017

Obligatorisk trygdefaglig kurs for nye manuellterapeuter 2017 er åpent for påmelding.

 

Trygdefaglig kurs for manuellterapeuter og kiropraktorer arrangeres to ganger i året. «Kiropraktor og manuellterapeut som skal dokumentere arbeidsuførhet må ha gjennomført opplæring i trygdefaglige emner mv. Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter nærmere bestemmelser om omfang av opplæringen»
Tid og sted: 24. okt. 2017 09:00 - 26. okt. 2017 16:00, Auditoriet 124, Fredrik Holsts Hus, Ullevål
Kurset er obligatorisk for manuellterapeuter og kiropraktorer for at hjemmel i § 8-7 (Dokumentasjon av arbeidsuførhet) om rett til å dokumentere arbeidsuførhet (sykemelding) skal være oppfylt, regulert under forskrift For-2005-12-21-1668 (Forskrift om unntak fra vilkåret om legeerklæring når manuellterapeuter og kiropraktorer dokumenterer arbeidsuførheten).
For mer informasjon og påmelding se her …

Trygdefaglig kurs for manuellterapeuter og kiropraktorer arrangeres to ganger i året. «Kiropraktor og manuellterapeut som skal dokumentere arbeidsuførhet må ha gjennomført opplæring i trygdefaglige emner mv. Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter nærmere bestemmelser om omfang av opplæringen»

Tid og sted: 24. okt. 2017 09:00 - 26. okt. 2017 16:00, Auditoriet 124, Fredrik Holsts Hus, Ullevål.

Kurset er obligatorisk for manuellterapeuter og kiropraktorer for at hjemmel i § 8-7 (Dokumentasjon av arbeidsuførhet) om rett til å dokumentere arbeidsuførhet (sykemelding) skal være oppfylt, regulert under forskrift For-2005-12-21-1668 (Forskrift om unntak fra vilkåret om legeerklæring når manuellterapeuter og kiropraktorer dokumenterer arbeidsuførheten).

For mer informasjon og påmelding se her …