Nytt basiskurs

Dato: 02.12.2016

10.-11. juni 2017: Undersøkelsesmetodikk og barnets motoriske utvikling. 

NMF har gleden av å invitere til kurs i undersøkelsesmetodikk og barnets motoriske utvikling.

Det vil være halvannet år siden forrige gang Basiskurs 1 ble tilbudt. Nå, som forrige gang, har vi engasjert Else Beth Haugen og Gabriela Aarum, som forelesere. De to er meget erfarne og dyktige barnefysioterapeuter. Else Beth Haugen er til daglig spesialfysioterapeut på Akershus universitetssykehus. Hun har publisert artikkel internasjonalt tidsskrift. Gabriela Aarum er barnefysioterapeut på Karlsrud helsestasjon, Nordstrand bydel i Oslo. Hun er spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, MNFF.

Innholdet vil legge vekt på barnets motoriske utvikling de første to leveår og metodikk for undersøkelse av spedbarn. De viktigste spedbarnsreflekser og leiereaksjoner blir gjennomgått i teori og praksis. Videre tar vi for oss avvikende utvikling, og hvordan vi i undersøkelsen kan fatte mistanke om dette. Veiledning av foreldrene, håndteringsråd og forslag til stimulering av sansemotorikken inntar en viktig rolle i kurset.

Vi oppfordrer deltakerne til å ta med dukke for øving!

 

Dagen før Basiskurs 1, den 9. juni 2017, avholdes Basiskurs 5, «Førstehjelp av barn»