Inkluderingskonferansen 2017

Dato: 03.10.2017

NMFs Kjersti Gundersen var en av 700 deltakere på årets Inkluderingskonferanse. 

Her er hennes rapport: 

 

Årets Inkluderingskonferanse ble arrangert 18.-19.09.17, på Thon Congress Hotel, Gardermoen, i regi av NAV og Helsedirektoratet. Konferansen samlet ca 700 deltagere, mange fra NAVs «egne rekker», representanter fra direktoratet og ulike helsefaglige profesjoner, da med overvekt av fastleger, men også flere manuellterapeuter og fysioterapeuter.
Det var et tettpakket program med både fellesforedrag og parallellseminar, mye interessant å velge imellom! I pausene ble det tid til «mingling» og relasjonsbygging. 
Innlederne, helsedirektør Bjørn Guldvog og arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, snakket begge varmt om det at arbeid var positivt for helsen, at det var kun 2 reelle årsaker for å ikke være i jobb; 1) prognosen din for å bli bedre, forringes og 2) du er en fare for andre. Utenforskap – mobbing, frafall fra skole osv. har vært nær konstant i mange, mange år og de som faller ut har et lavere potensiale for å få et stabilt arbeidsliv. 
Forebyggende tiltak, fra tidlig alder, motivasjonsarbeid for å gjennomføre skoleløp, tro på og ønske om å etter hvert være stabile arbeidstakere, ble presisert som særdeles viktig. 
Som tiltak for å stimulere til økt arbeidsdeltagelse, uansett målgruppe innen IA-arbeidet, var fellesnevneren det å skape medvirkning og å ansvarliggjøre alle parter i et arbeidsforhold. Det å kommunisere, se muligheter og skape trygghet hos og i mellom partene, skulle være i fokus.
Vedlagt link til alle presentasjonene og programmet: www.nav.no/501047.cms
Du finner de under relatert informasjon på høyre side.

Årets Inkluderingskonferanse ble arrangert 18.-19. september på Thon Congress Hotel, Gardermoen. Arrangør var NAV og Helsedirektoratet. Konferansen samlet ca 700 deltagere, fra NAVs egne rekker, representanter fra direktoratet og ulike helsefaglige profesjoner – da med overvekt av fastleger, men også flere manuellterapeuter og fysioterapeuter.

Det var et tettpakket program med både fellesforedrag og parallellseminar, mye interessant å velge imellom! I pausene ble det tid til «mingling» og relasjonsbygging. Innlederne, helsedirektør Bjørn Guldvog og arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, snakket begge varmt om det at arbeid var positivt for helsen, at det var kun to reelle årsaker for å ikke være i jobb:
1) prognosen din for å bli bedre, forringes og
2) du er en fare for andre.

Utenforskap – mobbing, frafall fra skole osv. har vært nær konstant i mange år. De som faller ut har et lavere potensiale for å få et stabilt arbeidsliv. Forebyggende tiltak, fra tidlig alder, motivasjonsarbeid for å gjennomføre skoleløp, tro på og ønske om å etter hvert være stabile arbeidstakere, ble presisert som særdeles viktig. Som tiltak for å stimulere til økt arbeidsdeltagelse, uansett målgruppe innen IA-arbeidet, var fellesnevneren det å skape medvirkning og å ansvarliggjøre alle parter i et arbeidsforhold. Å kommunisere, se muligheter og skape trygghet hos og i mellom partene, skulle være i fokus.

Vedlagt link til alle presentasjonene og programmet: www.nav.no/501047.cms. Du finner de under relatert informasjon på høyre side.