Frivillige søkes til LO-stand

Dato: 08.06.2017

«Somliga går med trasiga skor 2017» søker frivillige under Notodden Blues Festival.

Arbeidsgruppa «Somliga går med trasiga skor 2017» meddeler at 69 organisasjoner/fagforbund/fagforeninger er med på et spleiselag og dermed hovedsamarbeidspartnere av Notodden Blues Festival. NMF er med på dette spleiselaget.

Arbeidsgruppa har behov for til sammen 25 deltakere til å stå på LO-standen i løpet av festivalen. Det er imidlertid begrensede overnattingsplasser til de frivillige. De som skal delta i dette arbeidet må stå på standen to økter på fire timer i løpet av perioden torsdag 3.august til og med lørdag 5. august. 

Det forventes også at de fleste stiller opp på solidaritetskonserten søndag 6.august og hjelper til med innsamlingen til Norsk Folkehjelp. Som godtgjørelse for dette arbeidet vil de frivillige få festivalpass som gir adgang til alle festivalens konserter. 

Arbeidsgruppa trenger følgende opplysninger over mulige frivillige:
navn, e-postadresse, telefon, organisasjonstilhørighet og om vedkommende har behov for overnatting som sendes til Harald Olsen e-post: harald.olsen@lo.no innen 1.juli. 

Dersom det blir for mange frivillige, vil det måtte foretas en fordeling mellom organisasjonene. Øvrige blir satt opp på venteliste og vil bli kontaktet ved eventuelle forfall.

Det gjøres også oppmerksom på at også arrangørene av Notodden Bluesfestival har behov for frivillige under festivalen. Frivillige kan melde seg på ved å gå inn på nettsida til Notodden Blues Festival.

Arbeidsgruppa «Somliga går med trasiga skor 2017» meddeler at 69 organisasjoner/fagforbund/fagforeninger er med på et spleiselag og dermed hovedsamarbeidspartnere av Notodden Blues Festival. NMF er med på dette spleiselaget.
Arbeidsgruppa har behov for til sammen 25 deltakere til å stå på LO-standen i løpet av festivalen. Det er imidlertid begrensede overnattingsplasser til de frivillige. De som skal delta i dette arbeidet må stå på standen to økter på fire timer i løpet av perioden torsdag 3.august til og med lørdag 5. august. 
Det forventes også at de fleste stiller opp på solidaritetskonserten søndag 6.august og hjelper til med innsamlingen til Norsk Folkehjelp. Som godtgjørelse for dette arbeidet vil de frivillige få festivalpass som gir adgang til alle festivalens konserter. 
Arbeidsgruppa trenger følgende opplysninger over mulige frivillige:
navn, e-postadresse, telefon, organisasjonstilhørighet og om vedkommende har behov for overnatting som sendes til Harald Olsen e-post: mailto:harald.olsen@lo.no innen 1.juli. 
Dersom det blir for mange frivillige, vil det måtte foretas en fordeling mellom organisasjonene. Øvrige blir satt opp på venteliste og vil bli kontaktet ved eventuelle forfall.
Det gjøres også oppmerksom på at også arrangørene av Notodden Bluesfestival har behov for frivillige under festivalen. Frivillige kan melde seg på ved å gå inn på nettsida til Notodden Blues Festival.