Midler til etterutdanning

Dato: 30.05.2018

NMF har fått tilsagn om midler fra Fysiofondet.

I et brev fra Fysiofondet gis Norsk Manuellterapeutforening tilsagn om midler til rammefinansiering av etterutdanningsvirksomhet for fysioterapeuter 2018 – 2020. NMF får kr 705 000 for 2018, som første del av rammefinansieringen. 
NMF tildeles videre inntil kr 717 000 for 2019 og inntil kr 735 000 for 2020.

I et brev fra Fysiofondet gis Norsk Manuellterapeutforening tilsagn om midler til rammefinansiering av etterutdanningsvirksomhet for fysioterapeuter 2018 – 2020.
NMF får kr 705 000 for 2018, som første del av rammefinansieringen. 

NMF tildeles videre inntil kr 717 000 for 2019 og inntil kr 735 000 for 2020.

Se kurstilbudene fra NMF her...