Retningslinjer for behandling av tvister

Dato: 13.04.2018

Retningslinjer for tvister om overdragelser m.v. foreligger.  

Retningslinjene for nemndsbehandling av vilkår for overdragelse og innløsning av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet med kommunal driftsavale er fremforhandlet mellom Kommunenes Sentralforbund (KS), NFF, PFF og Norsk Manuellterapeutforening. Retningslinjene gjelder for behandling av tvister som er underlagt nemndsbehandling etter ASA 4313, punkt 8 og 12.3, jf 23. 

Formålet med Retningslinjene er å legge til rette for en tids- og kostnadseffektivtvisteløsningsbehandling som ivaretar rimelige rettssikkerhetshensyn, samt bidrar til en ensartetpraksis for verdsettelsen av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet med kommunaldriftsavtale ved overdragelse og innløsning av slik virksomhet.

 Last ned retningslinjene...