Meld fra om praksisomfang og driftsavtalestørrelse

Dato: 12.01.2017

Arbeider du helprivat eller mer enn driftsavtalen din tilsier? Da må du registrere dine opplysninger slik at du er dekket i Norsk Pasientskadeerstatning, NPE. 

NMF har kollektivavtale med NPE som forplikter oss å registrere ditt praksisomfang og din driftsavtalestørrelse ved inngangen av hvert år. 

Vi forskutterer NPE-avgiften og etterfakturerer deretter medlemmene. NMF dekker avgiften for studenter. Kollektivavtalen gjør at våre medlemmer får rabatt på NPE-avgiften.

Det er derfor viktig at du som driver helprivat virksomhet eller mer enn det driftsavtalen tilsier, registrerer dine opplysninger her: manuell.no/npe.

Fristen for å levere meldingen er 20. januar.