Ber om muskel- og skjelettutdanning

Dato: 14.12.2017

Helse- og omsorgskomiteen ønsker utvidet utdanningskapasitet. 

Helse og omsorgskomiteen har avgitt innstilling til statsbudsjettet 2018. Et flertall understreker i merknads form at behovet for å utvide utdanningskapasiteten på muskel- og skjelettområdet er stort, og at det er behov for flere muskel- og skjelettbehandlere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

I fjor ba Ap, Sp, KrF og V i en flertallmerknad regjeringen om å arbeide for at det blir etablert femårig masterutdanning for manuellterapeuter ved et norsk universitet. Nytt i år er at også SV peker på behovet for manuellterapiutdanning, og ber om flertallsmerknaden følges opp. 

– Muskel og skjelett er ett av «de fire store» sykdomsområdene, og er viktigste grunn til sykmelding og utstøting fra arbeidslivet. Det er flott at også SV ber om styrket masterutdanning for manuellterapeuter. Vi vil jobbe videre for at manuellterapi og fysioterapi ikke blir glemt når politikerne nå ser på utdanning av muskel- og skjelettbehandlere, sier NMFs leder Peter Chr. Lehne. 

Det er også bredt flertall i stortinget for å etablere en kiropraktorutdanning i Norge. Regjeringen har allerede startet arbeidet med å undersøke kostnadene ved en slik utdanning. I utdanningskomiteens budsjettmerknader etterlyser Ap og Sp en femårig masterutdanning for kiropraktorer ved et norsk universitet. 

Lenke
Helse- og omsorgskomiteens merknader til statsbudsjettet

, vil understreke at behovet for å utvide utdanningskapasiteten på muskel- og skjelettområdet er stort. Det er behov for flere muskel- og skjelettbehandlere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.