Pålegger terapeuter å kreve inn egenandeler

Dato: 04.01.2017

Helsedirektoratet svarer om innkreving av egenandeler. 

Etter henvendelse fra medlemmer har NMF spurt Helsedirektoratet hvorvidt manuellterapeuter har plikt til å kreve egenandel av pasientene. Helsedirektoratet svarer slik:

Det framgår også av statsavtalen pkt.  4 at «Fysioterapeuter kan fra 1. juli 2016 kreve honorartakster i henhold til vedlagte takstoversikt og forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Fysioterapeutene skal opplyse pasienten om den pris som skal betales (egenandel og pasientbetaling) og skal på en hensiktsmessig måte gjøre prisene kjent for pasientene». Dette innebærer etter vår vurdering at fysioterapeuter ikke selv kan fastsette lavere egenandelsbeløp i sin praksis enn de som er fastsatt i forskrift. Dette er imidlertid ikke til hinder for at fysioterapeuter unntaksvis kan unnlate å kreve full egenandel av enkelte pasienter på bakgrunn av en konkret vurdering.

Helsedirektoratet opplyser videre at de vil samarbeide med Helfo om å legge problemstillingen ut under «Spørsmål og svar» på helfo.no/helseaktor/fysioterapeut.

NMF vil også følge utviklingen av saken.

 Les hele svaret fra Helsedirektoratet her…