– Femårig fysioterapiutdanning må utredes nå

Dato: 05.04.2018

– Helsedirektoratets rapport forsterker behovet, sier NMFs leder. 

NMF støtter alle utdanningsløp som kan styrke manuellterapeuters kompetanse. Både femårig masterutdanning for fysioterapeuter og femårig masterutdanning for manuellterapeuter er mulige alternativer. Fremtiden vil vise hvilke alternativer som lar seg gjennomføre, sier NMF-leder Peter Chr. Lehne.  

Helsedirektoratet har etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet videreutdanning av fysioterapeuter.  Bakgrunnen for bestillingen er de store endringene som har vært i primærhelsetjenesten og det økte behovet for kompetent personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Dagens grunnutdanning er presset
Direktoratet beskriver fysioterapeuter som en yrkesgruppe som er «gitt et ansvar og en tillit som det forventes at den enkelte forvalter på en trygg måte og som ivaretar tjenestens krav til kvalitet og pasienters/brukeres sikkerhet». 

Når det gjelder dagens treårige grunnutdanning trekker direktoratet fram at utdanningsmiljøene lenge har gitt uttrykk for at det er et stort press på innholdet i utdanningen. Rapporten refererer at utdanningsmiljøene strever med å holde tritt med faglig utvikling, forskning, endringer i organiseringen av tjenesten, teknologisk og medisinsk utvikling, demografiske endringer og endringer i sykdomsutvikling. Det er stadig ting som er ønsket inn i utdanningen – og noe annet som dermed må ut.  

Direktoratet peker også på at direkte tilgang til fysioterapeuter vil kunne gi større tilflyt av pasienter til fysioterapeutene, uten at noen har vurdert om pasienten har en alvorlig underliggende sykdom. 

– Etter denne endringen er det blitt særlig viktig at grunnutdanningen gir fysioterapeuter en solid kompetanse på differensialdiagnoser. De må kunne vurdere om pasienten bør behandles av dem selv eller henvises til andre deler av helsetjenesten, heter det i rapporten. 

Utenfor utredningsoppdraget
Direktoratet konkluderer ikke når det gjelder femårig grunnutdanning, da dette ligger utenfor oppdraget fra departementet. Men de skriver at selv om fysioterapeuter med en bachelorgrad er godt utdannet for mange formål, er det flere som etterspør fysioterapeuter med høyere kompetanse enn treårig bachelornivå. Rapporten understreker også at de tre arbeidstakerorganisasjonene har foreslått opprettelse av et femårig grunnutdanningsløp som et generelt kompetansehevingstiltak.

Direktoratet skriver at «en økning i lengde på grunnutdanningen fra tre til fem år vil gi et stort løft i fysioterapikompetanse og kan vurderes». 

–En naturlig konsekvens bør være at departementet sørger for at en vurdering av femårig utdanning nå blir gjort. Vi vil arbeide for dette, og håper at dette kan være en sak NFF, PFF og NMF kan enes om. Ved en utvidelse av grunnutdanningen vil en måtte vurdere det faglige innholdet. Vi har tidligere fremhevet behovet for å styrke de basalmedisinske fagene og differensialdiagnostikk, og ser fram til et grundigere utredningsarbeid, sier Peter Chr. Lehne. 

 Last ned Helsedirektoratets rapport...

 

 

 

NMF støtter alle utdanningsløp som kan styrke manuellterapeuters kompetanse. Både femårig masterutdanning for fysioterapeuter og femårig masterutdanning for manuellterapeuter er mulige alternativer. Fremtiden vil vise hvilke alternativer som lar seg gjennomføre, sier Lehne.  
Helsedirektoratet har etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet videreutdanning av fysioterapeuter.  Bakgrunnen for bestillingen er de store endringene som har vært i primærhelsetjenesten og det økte behovet for kompetent personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
Dagens grunnutdanning er presset
Direktoratet beskriver fysioterapeuter som en yrkesgruppe som er «gitt et ansvar og en tillit som det forventes at den enkelte forvalter på en trygg måte og som ivaretar tjenestens krav til kvalitet og pasienters/brukeres sikkerhet». 
Når det gjelder dagens treårige grunnutdanning trekker direktoratet fram at utdanningsmiljøene lenge har gitt uttrykk for at det er et stort press på innholdet i utdanningen. Rapporten refererer at utdanningsmiljøene strever med å holde tritt med faglig utvikling, forskning, endringer i organiseringen av tjenesten, teknologisk og medisinsk utvikling, demografiske endringer og endringer i sykdomsutvikling. Det er stadig ting som er ønsket inn i utdanningen – og noe annet som dermed må ut.  
Direktoratet peker også på at direkte tilgang til fysioterapeuter vil kunne gi større tilflyt av pasienter til fysioterapeutene, uten at noen har vurdert om pasienten har en alvorlig underliggende sykdom. 
– Etter denne endringen er det blitt særlig viktig at grunnutdanningen gir fysioterapeuter en solid kompetanse på differensialdiagnoser. De må kunne vurdere om pasienten bør behandles av dem selv eller henvises til andre deler av helsetjenesten, heter det i rapporten. 
Utenfor utredningsoppdraget
Direktoratet konkluderer ikke når det gjelder femårig grunnutdanning, da dette ligger utenfor oppdraget fra departementet. Men de skriver at selv om fysioterapeuter med en bachelorgrad er godt utdannet for mange formål, er det flere som etterspør fysioterapeuter med høyere kompetanse enn treårig bachelornivå. Rapporten understreker også at de tre arbeidstakerorganisasjonene har foreslått opprettelse av et femårig grunnutdanningsløp som et generelt kompetansehevingstiltak.
Direktoratet skriver at «en økning i lengde på grunnutdanningen fra tre til fem år vil gi et stort løft i fysioterapikompetanse og kan vurderes». 
–En naturlig konsekvens bør være at departementet sørger for at en vurdering av femårig utdanning nå blir gjort. Vi vil arbeide for dette, og håper at dette kan være en sak NFF, PFF og NMF kan enes om. Ved en utvidelse av grunnutdanningen vil en måtte vurdere det faglige innholdet. Vi har tidligere fremhevet behovet for å styrke de basalmedisinske fagene og differensialdiagnostikk, og ser fram til et grundigere utredningsarbeid, sier Peter Chr. Lehne.