Idrettsmedisinsk fagkveld 11. mai er åpen for påmelding

Dato: 03.03.2017

Tema for fagkvelden er «Kne – diagnostikk og behandling».

NMF arrangerer kurs for leger, kiropraktorer og manuellterapeuter om håndtering av idrettsmedisinske problemstillinger i førstelinjetjenesten. Vi arrangerer to slike kvelder i året. Kurskveldene er tellende til tittelen «spesialist i idrettsmedisin, NMF

Idrettsmedisinsk fagkveld torsdag 11. mai handler om diagnostikk og behandling av kne. Kveldens forelesere er Hege Grindem og May Arna Risberg. Begge arbeider ved NIMI i Oslo og er tilknyttet Norsk Forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR). 

Hege Grindem er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo, har mastergrad i idrettsfysioterapi og doktorgrad innen idrettsmedisin fra Norges idrettshøgskole.  

May Arna Risberg er professor ved Norges idrettshøgskole (NIH), Seksjon for idrettsmedisinske fag. Hun tok sin doktorgrad i 1999 ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Hennes fagfelt er idrettsskader, idrettsmedisin, muskel-skjelett lidelser, rehabilitering, ACL, kne- og hofteartrose.

Program og påmelding finner du her…

NMF arrangerer kurs for leger, kiropraktorer og manuellterapeuter om håndtering av idrettsmedisinske problemstillinger i førstelinjetjenesten. Vi arrangerer to slike kvelder i året. Kurskveldene er tellende til tittelen «spesialist i idrettsmedisin, NMF
Idrettsmedisinsk fagkveld torsdag 11. mai handler om diagnostikk og behandling av kne. Kveldens forelesere er Hege Grindem og May Arna Risberg.
Hege Grindem er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo, har mastergrad i idrettsfysioterapi og doktorgrad innen idrettsmedisin fra Norges idrettshøgskole. Hun er medlem av Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering(NAR) og forsker på fremre korsbåndskader.
May Arna Risberg er professor ved Norges idrettshøgskole (NIH), Seksjon for idrettsmedisinske fag. Hun tok sin doktorgrad i 1999 ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Hennes fagfelt er idrettsskader, idrettsmedisin, muskel-skjelett lidelser, rehabilitering, ACL, kne- og hofteartrose.
Program og påmelding finner du herNMF arrangerer kurs for leger, kiropraktorer og manuellterapeuter om håndtering av idrettsmedisinske problemstillinger i førstelinjetjenesten. Vi arrangerer to slike kvelder i året. Kurskveldene er tellende til tittelen «spesialist i idrettsmedisin, NMF.»Idrettsmedisinsk fagkveld torsdag 11. mai handler om diagnostikk og behandling av kne. Kveldens forelesere er Hege Grindem og May Arna Risberg.Hege Grindem er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo, har mastergrad i idrettsfysioterapi og doktorgrad innen idrettsmedisin fra Norges idrettshøgskole. Hun er medlem av Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering(NAR) og forsker på fremre korsbåndskader.May Arna Risberg er professor ved Norges idrettshøgskole (NIH), Seksjon for idrettsmedisinske fag. Hun tok sin doktorgrad i 1999 ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Hennes fagfelt er idrettsskader, idrettsmedisin, muskel-skjelett lidelser, rehabilitering, ACL, kne- og hofteartrose.Program og påmelding finner du h