Statsbudsjettet lagt fram

Dato: 12.10.2017

Regjeringens forslag til 2018-budsjett uten store overraskelser. 

– Helseministeren ønsker å digitalisere helsevesenet og innføre prinsippet om at én innbygger skal ha én journal.
– Egenandelene for manuellterapi og fysioterapi skal økes med 1,8 prosent i 2018.
– Midlene fra «Raskere tilbake» flyttes til helseforetakenes ordinære driftsbudsjetter.
– Bortfallet av sykdomslisten har ført til redusert forbruk av fysioterapitjenester.

Dette er blant sakene i forslaget til statsbudsjett for 2018. 

 Last ned regjeringens forslag til budsjett for Helse- og omsorgsdepartementets område

 Last ned regjeringens forslag til budsjett for Kunnskapsdepartmentets område