Ungt blod inn i styret

Dato: 21.03.2017

Nye styremedlemmer trekker ned snittalderen i NMFs styre.

NMFs landsmøte i helgen valgte nye styremedlemmer i foreningen. Stine Rønaas, Johan Bäcker og tidligere studentrepresentant Anita Laumann kom inn som nye styremedlemmer. Peter Chr. Lehne ble gjenvalgt som leder, mens Svein Erik Henne, Ane Falck og Lars-Geir Larsen ble gjenvalgt som styremedlemmer. I tillegg ble Ane Klausen Nordstrand valgt som ny studentrepresentant.

Tro tjenere takket for seg

Kristine Vegstein, Oddvar Knutsen og Per Å. W. Johansen gikk ut av styret etter mange års tro tjeneste. 

Kristine Vegstein har vært styremedlem siden 2012. Hun har hatt ansvar for kursvirksomheten i NMF. I tillegg har hun vært i interimsstyret i idrettsmedisinsk arbeidsgruppe. 

Oddvar Knutsen kom inn i styret i 2009. Han har hatt ansvar for arbeidet med IA, sykmeldingsarbeid og underviser bl.a. på Universitetet i Oslo på kurs i trygdefaglige emner. Interimsstyret i idrettsmedisinsk arbeidsgruppe.

Per Å. W. Johansen har vært sittet i styret siden 2007. Han har hatt ansvar for studentarbeid, med både inn- og utenlandsstudenter. Johansen har også vært medlem av foreningens næringsutvalg, som behandler saker som har med manuellterapeuters inntekts- og arbeidsforhold.

Forynger styret

Stine Rønaas har manuellterapiutdanning fra University of Queensland, Brisbane, Australia. I 2016-2017 har hun vært i praksisveiledning på NIMI, Oslo, og hun har arbeidserfaring fra privat praksis. 

Johan Bäcker er utdannet manuellterapeut fra Universitetet i Bergen, desember 2010. Johan arbeider til daglig som avtaleterapeut ved Brygga fysikalske institutt, Kragerø. 

Anita Laumann er nyutdannet manuellterapeut fra Universitetet i Bergen. Hun arbeider i dag ved Institutt for manuellterapi i Svolvær. Anita var studentrepresentant i NMFs styre i 2015-2016, men tar nå plass som ordinært styremedlem. 

Hennes plass som studentrepresentant fylles av Ane Klausen Nordstrand, som studerer manuellterapi ved Universitetet i Bergen og har praksisplass på Fysioterapisenteret i Bergen.

Med en 19 år yngre gjennomsnittsalder enn deres forgjengere representerer de nye styremedlemmene en markant foryngelse av styret. Styrets gjennomsnittsalder går med dette ned fra 47 år til 40 år. 


Stine Rønaas                     Johan Bäcker                    Anita Laumann

Nye styremedlemmer trekker ned snittalderen i NMFs styre.
NMFs landsmøte i helgen valgte nye styremedlemmer i foreningen. Stine Rønaas, Johan Bäcker og tidligere studentrepresentant Anita Laumann kom inn som nye styremedlemmer. Peter Chr. Lehne ble gjenvalgt som leder, mens Svein Erik Henne, Ane Falck og Lars-Geir Larsen ble gjenvalgt som styremedlemmer. I tillegg ble Ane Klausen Nordstrand valgt som ny studentrepresentant.
Tro tjenere takket for seg
Kristine Vegstein, Oddvar Knutsen og Per Å. W. Johansen gikk ut av styret etter mange års tro tjeneste. 
Kristine Vegstein har vært styremedlem siden 2012. Kristine har hatt ansvar for kursvirksomheten i NMF. I tillegg har hun vært i interimsstyret i idrettsmedisinsk arbeidsgruppe. 
Oddvar Knutsen kom inn i styret i 2009. Han har hatt ansvar for arbeidet med IA, sykmeldingsarbeid og underviser bl.a. på Universitetet i Oslo på kurs i trygdefaglige emner. Interimsstyret i idrettsmedisinsk arbeidsgruppe.
Per Å. W. Johansen har vært sittet i styret siden 2007. Han har hatt ansvar for studentarbeid, med både inn- og utenlandsstudenter. Johansen har også vært medlem av foreningens næringsutvalg, som behandler saker som har med manuellterapeuters inntekts- og arbeidsforhold.
Forynger styret
Stine Rønaas har manuellterapiutdanning fra University of Queensland, Brisbane, Australia. I 2016-2017 har hun vært i praksisveiledning på NIMI, Oslo, og hun har arbeidserfaring fra privat praksis. 
Johan Bäcker er utdannet manuellterapeut fra Universitetet i Bergen, desember 2010. Johan arbeider til daglig som avtaleterapeut ved Brygga fysikalske institutt, Kragerø. 
Anita Laumann er nyutdannet manuellterapeut fra Universitetet i Bergen. Hun arbeider i dag ved Institutt for manuellterapi i Svolvær. Anita var studentrepresentant i NMFs styre i 2015-2016, men tar nå plass som ordinært styremedlem. 
Hennes plass som studentrepresentant fylles av Ane Klausen Nordstrand, som studerer manuellterapi ved Universitetet i Bergen og har praksisplass på Fysioterapisenteret i Bergen.
Med en 19 år yngre gjennomsnittsalder enn deres forgjengere representerer de nye styremedlemmene en markant foryngelse av styret. Styrets gjennomsnittsalder går med dette ned fra 47 år til 40 år. Nye styremedlemmer trekker ned snittalderen i NMFs styre.NMFs landsmøte i helgen valgte nye styremedlemmer i foreningen. Stine Rønaas, Johan Bäcker og tidligere studentrepresentant Anita Laumann kom inn som nye styremedlemmer. Peter Chr. Lehne ble gjenvalgt som leder, mens Svein Erik Henne, Ane Falck og Lars-Geir Larsen ble gjenvalgt som styremedlemmer. I tillegg ble Ane Klausen Nordstrand valgt som ny studentrepresentant.Tro tjenere takket for segKristine Vegstein, Oddvar Knutsen og Per Å. W. Johansen gikk ut av styret etter mange års tro tjeneste. Kristine Vegstein har vært styremedlem siden 2012. Kristine har hatt ansvar for kursvirksomheten i NMF. I tillegg har hun vært i interimsstyret i idrettsmedisinsk arbeidsgruppe. Oddvar Knutsen kom inn i styret i 2009. Han har hatt ansvar for arbeidet med IA, sykmeldingsarbeid og underviser bl.a. på Universitetet i Oslo på kurs i trygdefaglige emner. Interimsstyret i idrettsmedisinsk arbeidsgruppe.Per Å. W. Johansen har vært sittet i styret siden 2007. Han har hatt ansvar for studentarbeid, med både inn- og utenlandsstudenter. Johansen har også vært medlem av foreningens næringsutvalg, som behandler saker som har med manuellterapeuters inntekts- og arbeidsforhold.Forynger styretStine Rønaas har manuellterapiutdanning fra University of Queensland, Brisbane, Australia. I 2016-2017 har hun vært i praksisveiledning på NIMI, Oslo, og hun har arbeidserfaring fra privat praksis. Johan Bäcker er utdannet manuellterapeut fra Universitetet i Bergen, desember 2010. Johan arbeider til daglig som avtaleterapeut ved Brygga fysikalske institutt, Kragerø. Anita Laumann er nyutdannet manuellterapeut fra Universitetet i Bergen. Hun arbeider i dag ved Institutt for manuellterapi i Svolvær. Anita var studentrepresentant i NMFs styre i 2015-2016, men tar nå plass som ordinært styremedlem. Hennes plass som studentrepresentant fylles av Ane Klausen Nordstrand, som studerer manuellterapi ved Universitetet i Bergen og har praksisplass på Fysioterapisenteret i Bergen.Med en 19 år yngre gjennomsnittsalder enn deres forgjengere representerer de nye styremedlemmene en markant foryngelse av styret. Styrets gjennomsnittsalder går med dette ned fra 47 år til 40 år.Nye styremedlemmer trekker ned snittalderen i NMFs styre.NMFs landsmøte i helgen valgte nye styremedlemmer i foreningen. Stine Rønaas, Johan Bäcker og tidligere studentrepresentant Anita Laumann kom inn som nye styremedlemmer. Peter Chr. Lehne ble gjenvalgt som leder, mens Svein Erik Henne, Ane Falck og Lars-Geir Larsen ble gjenvalgt som styremedlemmer. I tillegg ble Ane Klausen Nordstrand valgt som ny studentrepresentant.Tro tjenere takket for segKristine Vegstein, Oddvar Knutsen og Per Å. W. Johansen gikk ut av styret etter mange års tro tjeneste. Kristine Vegstein har vært styremedlem siden 2012. Kristine har hatt ansvar for kursvirksomheten i NMF. I tillegg har hun vært i interimsstyret i idrettsmedisinsk arbeidsgruppe. Oddvar Knutsen kom inn i styret i 2009. Han har hatt ansvar for arbeidet med IA, sykmeldingsarbeid og underviser bl.a. på Universitetet i Oslo på kurs i trygdefaglige emner. Interimsstyret i idrettsmedisinsk arbeidsgruppe.Per Å. W. Johansen har vært sittet i styret siden 2007. Han har hatt ansvar for studentarbeid, med både inn- og utenlandsstudenter. Johansen har også vært medlem av foreningens næringsutvalg, som behandler saker som har med manuellterapeuters inntekts- og arbeidsforhold.Forynger styretStine Rønaas har manuellterapiutdanning fra University of Queensland, Brisbane, Australia. I 2016-2017 har hun vært i praksisveiledning på NIMI, Oslo, og hun har arbeidserfaring fra privat praksis. Johan Bäcker er utdannet manuellterapeut fra Universitetet i Bergen, desember 2010. Johan arbeider til daglig som avtaleterapeut ved Brygga fysikalske institutt, Kragerø. Anita Laumann er nyutdannet manuellterapeut fra Universitetet i Bergen. Hun arbeider i dag ved Institutt for manuellterapi i Svolvær. Anita var studentrepresentant i NMFs styre i 2015-2016, men tar nå plass som ordinært styremedlem. Hennes plass som studentrepresentant fylles av Ane Klausen Nordstrand, som studerer manuellterapi ved Universitetet i Bergen og har praksisplass på Fysioterapisenteret i Bergen.Med en 19 år yngre gjennomsnittsalder enn deres forgjengere representerer de nye styremedlemmene en markant foryngelse av styret. Styrets gjennomsnittsalder går med dette ned fra 47 år til 40 år.