– Økt helsenettkostnad må kompenseres

Dato: 03.04.2018

Norsk Helsenett skrur opp prisen for fysioterapeuter og manuellterapeuter. NMF-leder Peter Chr. Lehne sier kostnadsøkningen må kompenseres. 

– Manuellterapeuter med kommunale driftsavtaler er pålagt å være tilknyttet Helsenett gjennom forskrift. Utgifter til Helsenett er derfor en kostnad som alle har. Samtidig er inntekts- og kostnadsnivået for perioden avtalefestet. Staten kan ikke øke kostnadene uten at de må bli kompensert. NMF vil derfor kreve at de økte utgiftene til Helsenett kompenseres fullt ut, sier Lehne.

Det var Foretaksmøtet i Norsk Helsenett 17. januar som besluttet å heve prisen som fysioterapeuter og psykologer betaler. Helse- og omsorgsdepartementet, med helseminister Bent Høie i spissen, utgjør og har det siste ordet i Foretaksmøtene. I brev til behandlerne varsler nå Norsk Helsenett at medlemsavgiften øker fra 679 til 910 kroner/måneden fra 1. juli 2018.  Fra 1. januar 2019 vil prisen ytterligere til 1.138 kroner/måneden. Det vil si en økning på cirka 68 prosent i forhold til dagens pris.