Viktig melding fra Helfo om Takst H1

Dato: 18.04.2017

30. juni er siste frist for «oppkoblingstaksten» H1 for manuellterapeuter og fysioterapeuter.

Takst H1 kan kreves til og med 30. juni 2017 av manuellterapeuter og fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen og direkte oppgjørsavtale med Helfo. Taksten på 10 000 kroner, kan kreves to ganger per hjemmel. Første gang når terapeuten har gjort bindende avtale om bestilling med Norsk helsenett, neste gang når refusjonskrav sendes til Helfo via Helsenettet.

Siste dag denne taksten kan kreves, er 30. juni 2017. Det vil ikke være mulig å utløse taksten i refusjonskrav som sendes inn etter denne datoen. Takst H1 vil fra og med 1. juli 2017 bli automatisk avvist. Det betyr at du som ennå ikke har bestilt oppkobling til Helsenettet, bør gjøre det snarest. Ta høyde for at det kan være ventetid hos din EPJ-leverandør eller hos Norsk helsenett. Det er ingen grunn til å nøle – ta kontakt snarest med din EPJ-leverandør og be om bestilling av oppkobling til Helsenettet.
NB: Når du krever takst H1 eller H2, må du registrere deg selv som «pasient» i refusjonskravet.
Les hele meldingen fra Helfo her… 

Takst H1 kan kreves til og med 30. juni 2017 av manuellterapeuter og fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen og direkte oppgjørsavtale med Helfo. Taksten på 10 000 kroner, kan kreves to ganger per hjemmel. Første gang når terapeuten har gjort bindende avtale om bestilling med Norsk helsenett, neste gang når refusjonskrav sendes til Helfo via Helsenettet.

Siste dag denne taksten kan kreves, er 30. juni 2017. Det vil ikke være mulig å utløse taksten i refusjonskrav som sendes inn etter denne datoen. Takst H1 vil fra og med 1. juli 2017 bli automatisk avvist. Det betyr at du som ennå ikke har bestilt oppkobling til Helsenettet, bør gjøre det snarest. Ta høyde for at det kan være ventetid hos din EPJ-leverandør eller hos Norsk helsenett. Det er ingen grunn til å nøle – ta kontakt snarest med din EPJ-leverandør og be om bestilling av oppkobling til Helsenettet.

NB: Når du krever takst H1 eller H2, må du registrere deg selv som «pasient» i refusjonskravet.

Les hele meldingen fra Helfo her…