Henvisning til spesialist

Dato: 17.10.2016

Kurset avholdes 21.-25. november. Fortsatt noen ledige plasser! 

Det er NTNU som arrangerer videreutdanningen «Henvisning til spesialist» i samarbeid med Norsk Manuellterapeutforening og Norsk Kiropraktorforening. Kurset gir innsikt i hvordan andrelinjetjenesten behandler pasienter og gi grundigere kjennskap til tjenestens behandlingsmuligheter og begrensninger. Derigjennom vil det gi mer målrettet henvisningspraksis og et mer adekvat rehabiliteringsopplegg.

Påmeldingsfristen har passert, men NTNU melder om at det fortsatt er muligheter for å få plass. Se her...