Ultralydutdanning ved UiB

Dato: 13.03.2017

Nytt videreutdanningskurs i ultralyd av muskelskjelettsystemet starter høsten 2017.

 

Studiet er utviklet ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitet i Bergen (UiB). Hensikten er å tilby en videreutdanning innen diagnostisk ultralyd for helsepersonell som arbeider med sykdommer og skader i muskel- og skjelettapparatet. Studiet ved UiB er bygget opp etter retningslinjer fra European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB). Videreutdanningen tilsvarer muskelskjelett ultralyd-utdanningen ved universitet i England, som er godkjent av den engelske radiologi foreningen og allmenlegeforeningen.  
Utdanningen tar sikte på å gi en god basis innen ultralyd diagnostikk. Utdanningen gir 30 studiepoeng og går over to semestre.   Det første kullet er nå i gang med 2. semester.  Norsk Manuellterapeutforening anbefaler flere manuellterapeuter med interesse for ultralyd å gjennomføre utdanningen eller tilsvarende utdanninger som gir adekvat forsvarlighet (jf. Helsepersonell loven). Det styrker fagmiljøet innen muskel-skjelett ultralyd om flere får formell kompetanse. 
Nytt studie ved UiB  starter høsten 2017. http://www.uib.no/emne/MANTULT664

Studiet er utviklet ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitet i Bergen (UiB). Hensikten er å tilby en videreutdanning innen diagnostisk ultralyd for helsepersonell som arbeider med sykdommer og skader i muskel- og skjelettapparatet. Studiet ved UiB er bygget opp etter retningslinjer fra European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB). Videreutdanningen tilsvarer muskelskjelett ultralyd-utdanningen ved universitet i England, som er godkjent av den engelske radiologi foreningen og allmenlegeforeningen.  

Utdanningen tar sikte på å gi en god basis innen ultralyd diagnostikk. Utdanningen gir 30 studiepoeng og går over to semestre.  Det første kullet er nå i gang med 2. semester.  

Norsk Manuellterapeutforening anbefaler flere manuellterapeuter med interesse for ultralyd å gjennomføre utdanningen eller tilsvarende utdanninger som gir adekvat forsvarlighet (jf. Helsepersonell loven). Det styrker fagmiljøet innen muskel-skjelett ultralyd om flere får formell kompetanse. 

Nytt studie ved UiB  starter høsten 2017. For mer informasjon og påmelding, se her: www.uib.no/emne/MANTULT664