Gammel sykmelding blir snart ugyldig

Dato: 06.11.2017

Fra 12. februar 2018 er gammel elektronisk sykmelding ikke lenger gyldig.

I april 2015 sendte NAV brev til alle landets sykmeldere med informasjon om at ny, elektronisk sykmelding var utviklet og skulle tas i bruk så snart den aktuelle EPJ-leverandøren hadde løsningen klar.
Etter en lengre overgangstid bruker nå det store flertallet den nye sykmeldingen. Noen få sender imidlertid fortsatt den gamle. Fra 12. februar 2018 vil den gamle sykmeldingen ikke lenger være gyldig. Sendes denne likevel elektronisk til NAV etter denne datoen, vil den bli avvist i NAVs systemer.
Sykmeldere som ikke har den siste sykmeldingen tilgjengelig i sitt EPJ-system, bør kontakte sin leverandør eller NAVs Lege-/behandlertelefon 55 55 33 36. 
ProMed, Physica og Extensor opplyser at den siste sykmeldingen er tilgjengelig i deres EPJ-systemer.

I april 2015 sendte NAV brev til alle landets sykmeldere med informasjon om at ny, elektronisk sykmelding var utviklet og skulle tas i bruk så snart den aktuelle EPJ-leverandøren hadde løsningen klar.

Etter en lengre overgangstid bruker nå det store flertallet den nye sykmeldingen. Noen få sender imidlertid fortsatt den gamle. Fra 12. februar 2018 vil den gamle sykmeldingen ikke lenger være gyldig. Sendes denne likevel elektronisk til NAV etter denne datoen, vil den bli avvist i NAVs systemer.

Sykmeldere som ikke har den siste sykmeldingen tilgjengelig i sitt EPJ-system, bør kontakte sin leverandør eller NAVs Lege-/behandlertelefon 55 55 33 36. 

ProMed, Physica og Extensor opplyser at den siste sykmeldingen er tilgjengelig i deres EPJ-systemer.