Nytt basiskurs

Dato: 14.08.2017

Dokumentasjon og kommunikasjon blir basiskurs for barnemanuellterapeuter.

«Dokumentasjon og kommunikasjon ved behandling av barn og unge» er et endagskurs for alle som behandler pasienter i alderen 0-18 år! Kurset går inn i rekken av basiskurs som «Basiskurs 4». Neste kurs arrangeres fredag 17. november i Oslo, se her...

De siste årene har det vært kritisk søkelys på manuellterapeuters diagnostisering, behandling, journalføring og samarbeid, herunder dokumenterbar kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten, når det gjelder behandling av barn og unge. For å kvalitetssikre og ytterligere å øke kompetansen på området er det utarbeidet et nytt kurs som tar for seg differensialdiagnostisering, henvisning generelt og med vekt på henvisning til spesialisthelsetjenesten. 

Forelesere er barnelegene Lauritz Stoltenberg og Per Reidar Høiness. 

Lenke
Påmelding «Dokumentasjon og kommunikasjon ved behandling av barn og unge», se her...