Varsler forslag om direkteadgang

Dato: 06.10.2016

Regjeringen tar sikte på i løpet av 1. halvår 2017 å sende på høring et forslag som skal regulere avtalefysioterapeuters virksomhet.

 

Dette fremgår av statsbudsjettet for 2017 som ble fremlagt i dag. Når denne forskriften er endelig fastsatt, varsler regjeringen at dagens krav om henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor vil bli opphevet.
- NMF er positive til å vurdere nye roller og oppgaver for helsepersonell under forutsetning av at endringene ikke reduserer kravene til pasientsikkerhet og faglig forsvarlighet. I tillegg er det viktig at endringene ikke medfører økte sosiale forskjeller. Dette er forutsetninger som et flertall på Stortinget allerede har sluttet seg til. Vi forventer derfor at forslaget fra regjeringen blir grundig konsekvensutredet før et konkret forslag om direkte tilgang blir fremmet, sier NMFs leder Peter Chr. Lehne.
Manuellterapeuter er selv en gruppe som har påtatt seg nye oppgaver i helsetjenesten. Før dette skjedde måtte yrkesgruppen gjennom et omfattende kvalitetshevingsprogram, og dessuten ble et flerårig prøveprosjekt grundig evaluert av en uavhengig forskningsinstans før implementeringen. 
- Innholdet i manuellterapifaget ble redefinert, og utdanningen endret og utvidet til et femårig masterstudium. Dette ble gjort for å sikre at manuellterapeuter i egenskap av primærkontakter i helsevesenet ble faglig rustet til å stille selvstendige diagnoser. Dette er nødvendig for å kunne identifisere alvorlig sykdom og unngå feil- eller overbehandling.
(Lenke) Forslag til statsbudsjett 2017 for Helse- og omsorgsdepartementets område. Se side 158 og 299 for omtale av direkte tilgang til fysioterapeut. PDF. 

Dette fremgår av statsbudsjettet for 2017 som ble fremlagt i dag. Når denne forskriften er endelig fastsatt, varsler regjeringen at dagens krav om henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor vil bli opphevet.

- NMF er positive til å vurdere nye roller og oppgaver for helsepersonell under forutsetning av at endringene ikke reduserer kravene til pasientsikkerhet og faglig forsvarlighet. I tillegg er det viktig at endringene ikke medfører økte sosiale forskjeller. Dette er forutsetninger som et flertall på Stortinget allerede har sluttet seg til. Vi forventer derfor at forslaget fra regjeringen blir grundig konsekvensutredet før et konkret forslag om direkte tilgang blir fremmet, sier NMFs leder Peter Chr. Lehne.

Manuellterapeuter er selv en gruppe som har påtatt seg nye oppgaver i helsetjenesten. Før dette skjedde måtte yrkesgruppen gjennom et omfattende kvalitetshevingsprogram, og dessuten ble et flerårig prøveprosjekt grundig evaluert av en uavhengig forskningsinstans før implementeringen. 

- Innholdet i manuellterapifaget ble redefinert, og utdanningen endret og utvidet til et femårig masterstudium. Dette ble gjort for å sikre at manuellterapeuter i egenskap av primærkontakter i helsevesenet ble faglig rustet til å stille selvstendige diagnoser. Dette er nødvendig for å kunne identifisere alvorlig sykdom og unngå feil- eller overbehandling.

 

 Forslag til statsbudsjett 2017 for Helse- og omsorgsdepartementets område. Se side 158 og 299 for omtale av direkte tilgang til fysioterapeut. (PDF).