Videreutdanning i bruk av injeksjoner i muskelskjelett-systemet

Dato: 07.03.2017

Nytt kurs er planlagt 19. til 23. juni ved UiB.

Injeksjoner til bruk ved diagnostikk og smertebehandling i muskelskjelettapparatet kan være et nyttig supplement for helsepersonell som har primærkontaktstatus.

Etter avsluttet kurs skal deltakerne kunne gi injeksjoner i muskelskjelettapparatet på selvstendig grunnlag. Videre skal de kunne:

  • Gjennomføre klinisk undersøkelse som sikrer et godt grunnlag for å påvise tilstander som kan egne seg for smertebehandling eller diagnostisk injeksjon
  • Identifisere anatomiske landemerker og strukturer nødvendige for korrekt og sikker injeksjon.
  • Være kjent med diagnostisk ultralyd som verktøy for identifisering av anatomiske strukturer samt for ultralydrettledet injeksjon.
  • Ha nødvendig kunnskap om relevant farmakologi, her under virkning/ bivirkninger/ dosering.
  • Kjenne til nødprosedyrer og kunne utføre adekvatførstehjelp.

 

Søknadsfrist er 3. mai 2017. For mer informasjon og påmelding se her…