Fagkveld om hamstringsskader

Dato: 13.09.2017

NMF inviterer til Idrettsmedisinsk fagkveld om hamstringsskader 26. oktober 2017. 

Vi er stolte over å ha Carl Askling og Arnlaug Wangensteen som foredragsholdere. De er begge internasjonalt anerkjente klinikere og forskere innen temaet.

Du får en nøye innføring i klinisk diagnostikk, risikofaktorer og en praktisk demonstrasjon av rehabiliteringen. Det er også fokus på å strukturere og progrediere rehabiliteringen hele veien fra skaden oppsto, frem til retur til idrett og hva som er anbefalt som beste måte å forebygge skade.

>> Gå til påmeldingsskjema...

Carl Askling er fysioterapeut og forsker på GIH, The Swedish School of Sport and Health Sciences, Section of Orthopaedics and Sports Medicine, Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm. Askling disputerte i 2008 på «Hamstring Muscle Strain». Han er hovedforfatter til flere vitenskapelige artikler og bokkapitler og jobber daglig i klinikken med fokus på hamstringsskader. 


Arnlaug Wangensteen jobber som fysioterapeut på Nimi, Oslo. Hun er i tillegg tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning ved Norges Idrettshøgskole (NIHh) gjennom sitt doktorgradsprosjekt «Diagnosis and prognosis of acute hamstring injuries in male athletes». Prosjektet er et samarbeid mellom Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital i Doha, hvor hun jobbet som post graduate researcher (2013-2016), og Senter for idrettsskadeforskning. Hun er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo (2007) og har en mastergrad i idrettsfysioterapi fra NIH (2009-2011).

>> Gå til påmeldingsskjema...