Ny faglig retningslinje

Dato: 30.11.2016

Nasjonal faglig retningslinje for pasienter med TMD publisert.

Det er første gang en faglig retningslinje for pasienter med temporomanidbular dysfunksjon (TMD) er utarbeidet i Norge. 

TMD er en fellesbetegnelse for dysfunksjon og/eller smerter relatert til kjeveledd, tyggemuskulatur og andre omliggende strukturer. Retningslinjeprosjektet er del av et større oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet med mål om å styrke tilbudet til pasienter med temporomandibulær dysfunksjon (TMD).

Omfang
Retningslinjen gir klinisk praktiske anbefalinger og råd om utredning, behandling og behandlingsforløp for de vanligste diagnosene relatert til TMD:
Myalgi (muskelsmerte)
Artralgi (leddsmerte)
TMD-relatert hodepine
Forskyvning av leddskive uten eller med normalisering
Hypermobilitet
Degenerativ kjeveleddsykdom (osteoartritt/artrose)
Utrednings- og behandlingsforløp
I retningslinjene fremkommer det at i de aller fleste tilfeller er TMD-symptomer forbigående og som første tiltak anbefales informasjon, herunder rådgivning om egenaktivitet. Videre er det viktig å gjøre individuelle vurderinger og tilpasninger for hver enkelt pasient. Det kan være aktuelt med flere typer tiltak for samme diagnose. Valg av tiltak gjøres i samarbeid med pasienten og på bakgrunn av en helhetsvurdering av sykdomsbildet.  

Omfang
Retningslinjen gir klinisk praktiske anbefalinger og råd om utredning, behandling og behandlingsforløp for de vanligste diagnosene relatert til TMD:

Myalgi (muskelsmerte)
Artralgi (leddsmerte)
TMD-relatert hodepine
Forskyvning av leddskive uten eller med normalisering
Hypermobilitet
Degenerativ kjeveleddsykdom (osteoartritt/artrose)

Utrednings- og behandlingsforløp
I retningslinjene fremkommer det at i de aller fleste tilfeller er TMD-symptomer forbigående og som første tiltak anbefales informasjon, herunder rådgivning om egenaktivitet. Videre er det viktig å gjøre individuelle vurderinger og tilpasninger for hver enkelt pasient. Det kan være aktuelt med flere typer tiltak for samme diagnose. Valg av tiltak gjøres i samarbeid med pasienten og på bakgrunn av en helhetsvurdering av sykdomsbildet.

Manuellterapeut John Vikne har deltatt i arbeidsgruppen som har utviklet retningslinjen. Gruppen har vært ledet av Hedda Høvik og Petar Ninkov i Helsedirektoratets Divisjon primærhelsetjeneste, allmennhelsetjeneste. 

Du finner retningslinjen på Helsedirektoratets sider: 
Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveledssplager) 
 Last ned PDF-versjon av retningslinjen