NMF vil styrke utdanning

Dato: 19.03.2017

Et enstemmig landsmøte vil arbeide for en fornyet og videreutviklet manuellterapiutdanning.

Saken om foreningens arbeid med utdanning av manuellterapeuter ble behandlet på NMFs landsmøte lørdag 18. mars. Etter Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens budsjettmerknad om femårig masterutdanning i manuellterapi, har det vært en gjennomført en grundig diskusjonsprosess om hvordan dette bør følges opp. Det var et enstemmig landsmøte som vedtok følgende: 

Landsmøtet ber styret arbeide for at manuellterapistudiet videreutvikles og fornyes.  Styret gis fullmakt til å vurdere og ta stilling til ulike modeller, herunder påbygning fra fysioterapiutdanning og femårig masterutdanning.

Landsmøtet ber styret arbeide for økt ressurstildeling til manuellterapiutdanning, og til muskel og skjelettilbudet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Landsmøtet advarer mot en utvikling der myndighetene knytter forsterket satsing på muskel og skjelettbehandling til kiropraktorer og kiropraktorutdanningen alene. 

Landsmøtet bemerker også viktigheten av ikke å miste de rettigheter og fullmakter manuellterapeuter har i det norske helsevesenet og internasjonalt.