Søk stipend fra Fondet

Dato: 05.07.2018

Høstens utlysninger med søknadsfrister 1. og 15. september er åpnet. 

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter som opplyser at man nå kan søke på stipender som har frist 1. og 15. september.

Reisestipend  gis til kurs og andre tiltak av kortere varighet og kan søkes året rundt – inntil 3 måneder etter at tiltaket er avsluttet.

Utdanningsstipend har søknadsfrist to ganger årlig, 15. mars og 15. september. Dette stipendet er for de som ønsker å formalisere sin kompetanse gjennom videreutdanninger (>30 studiepoeng).

I tillegg er det flere kategorier innen forskning og fagutvikling med søknadsfrist 1. september. Det er: 

- Miljø for forskning og kunnskapsutvikling
- Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse
- Stipend til formidlingsprosjekt
- Stipend til forskningsprosjekt
- Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

Oversikt over stipendkategoriene fins på Fondets hjemmeside, se her...