Ber om femårig masterutdanning

Dato: 20.12.2016

Stortinget ber om femårig manuellterapiutdanning ved norsk universitet. 

– Dette er en viktig anerkjennelse av manuellterapeuters fagkompetanse og vår rolle på muskel- og skjelettområdet, sier NMFs leder Peter Chr. Lehne.

Nærmere visjonen
Lehne sier at planene om en femårig masterutdanning for manuellterapeuter understreker viktigheten av å satse på muskel og skjelettbehandlingen, og at det samtidig vil bidra til å fremheve fagets og terapeutenes betydning i helsevesenet.

– Et slikt studium vil bidra til at manuellterapeuter kommer nærmere visjonen «best på muskel- og skjelett». Dette er et stort skritt fremover for hele gruppen, både fremtidige manuellterapeuter og oss som allerede er manuellterapeuter.

En femårig masterutdanning slik Stortinget ønsker, åpner for muligheten til å kunne begynne direkte på studiet.

– Innføring av et slikt studieløp vil kreve ulike overgangsordninger, men vår tilnærming er at studiet vil kunne åpne nye og attraktive muligheter, sier NMF-lederen.

Økt behov for kompetente behandlere
Et flertall i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre peker på at muskel- og skjelettsykdommer er den viktigste årsaken til sykefravær og nye uførepensjoneringer og koster samfunnet 185 mrd. kroner årlig. Folkehelseinstituttets sykdomsbyrderapport fra 2016 fastslår at muskel- og skjelettlidelser er en av de to viktigste årsakene til helsetap i Norge. Rygg og nakke ligger nå foran hjertesykdommer på listen over sykdommer som fører til helsetap.

Under behandlingen meldingen «Utdanning for velferd» i 2012 slo Stortinget fast at det var behov for flere høyt kvalifiserte behandlere på muskel- og skjelettområdet, spesielt innenfor kommunehelsetjenesten.  

Ved behandlingen av neste års statsbudsjett bemerker flertallet at behovet for å utvide utdanningskapasiteten ikke har avtatt siden 2012.

Flertallet ber derfor regjeringen arbeide for at det etableres femårig masterutdanning for manuellterapeuter ved et norsk universitet.

 Budsjettinnstilling fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (se side 63 for omtale av muskel- og skjelettutdanning)