– Falsk historie fra Aarbakke

Dato: 04.09.2017

Legeforeningen og NFF hindret aktivt en reform som ville ha gitt et bedre pasienttilbud. 

Det skriver NMFs leder Peter Chr. Lehne i en Dagblad-kronikk. Her svarer han tidligere Akademiker-leder Knut Aarbakke som hevder at «det var massive protester mot» autorisasjon av manuellterapeuter og at slik autorisasjon «bryter med systemet». Den norske legeforening er en av medlemsorganisasjonene til Akademikerne. Sammen med NFF var legeforeningen sterke motstandere av autorisasjon, og drev aktivt lobbyarbeid for å hindre at behandlingstilbudet for muskel- og skjelettpasieter skulle bli bedre. 

  • Les Peter Chr. Lehnes Dagbladinnlegg her...
  • Les Knut Aarbakkes angrep på manuellterapeutene og LO her...