Oslo vil ha rammeavtale

Dato: 05.02.2018

Kommunen innkaller yrkesorganisasjonene til møte.

Det har ikke vært noen sentral rammeavtale for manuellterapeuter eller fysioterapeuter i Oslo kommune siden slutten av 90-tallet.  Kommunen er et eget avtaleområde og står utenfor KS. Rammeavtalen ASA 4313 gjelder derfor ikke i Oslo. 

For vel to år siden ba Norsk Manuellterapeutforening om en ny rammeavtale. Kommunen svarte da at den ville avvente innføringen av en ny forskrift for funksjon og kvalitet i fysioterapitjenesten. Denne forskriften trådte i kraft ved nyttår, og NMF har derfor på nytt henvendt seg til Oslo kommune og bedt om rammeavtale. 

Oslo kommune skriver nå at de vil invitere de tre yrkesorganisasjonene NMF, NFF og PFF til et møte for å diskutere den videre prosessen med mål om å få på plass en ny rammeavtale. Møtet vil finne sted tirsdag 27. februar. 

 

 NMFs brev av 30. januar 2018 til Oslo kommune 

 Oslo kommunes brev av 5. februar 2018 til organisasjonene