Om barns motoriske utvikling

Dato: 05.05.2017

Ressursvideoer som bør sees før «Basiskurs i undersøkelsesmetodikk av spedbarn» 

Lørdag 10. juni og søndag 11. juni 2017 arrangerer NMF «Basiskurs i undersøkelsesmetodikk av spedbarn» i Oslo. I den forbindelse oppfordres kursdeltakerne til å besøke hjemmesidene til Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet der de har lagt ut læringsressurser.

Alle kursdeltakere oppfordres til å se de to videoene "Barns motoriske utvikling fra 0-15 måneder" og "Barns motoriske utvikling 1-6 år" i forkant av kurset.

Lørdag 10. juni og søndag 11. juni 2017 arrangerer NMF «Basiskurs i undersøkelsesmetodikk av spedbarn» i Oslo. I den forbindelse oppfordreskursdeltakerne til å besøke hjemmesidene til Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet der de har lagt ut læringsressurser 

Alle kursdeltakere oppfordres til å se de to videoene «Barns motoriske utvikling fra 0-15 måneder» og «Barns motoriske utvikling 1-6 år» i forkant av kurset!

For påmelding og mer informasjon om kurset se her http://manuell.no/wips/574996787/

 

(Videoene er hentet fra hjemmesidene til Nasjonalt senter for mat, helse fysisk helse.)

Videoene kan også være nyttige for andre som er interesserte i barnemanuellterapi. 

For påmelding og mer informasjon om «Basiskurs i undersøkelsesmetodikk av spedbarn» 10.-11. juni, se her...