Kurs og seminarer 

7. - 8. september. Skandinavisk kongress i MSK ultralyd. Se her...
12. oktober, Oslo. Den store kuledagen. Se her...
12. - 14. oktober, Oslo. Manipulasjonskurs. Se her...
22. oktober, Oslo.
 Kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade. Se her...
25.oktober, Oslo. Idrettsmedisinsk fagkveld. Hodeskader. Se her...
26. - 27. oktober, Oslo. Ultralydkurs, trinn 1. Se her...
19. - 23. november, Trondheim. 
Henvisning til spesialist for manuellterapeuter, kiropraktorer og annet helsepersonell med henvisningsrett. Se her...
28.-31 oktober 2019, Antwerpen. 10th Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Girdle
Pain. Se her... 

 

NYHETER

Søk stipend fra Fondet

Høstens utlysninger med søknadsfrister 1. og 15. september er åpnet.  Les mer

Nye L-takster

Arbeids- og velferdsdirektoratet har fastsatt nye L-takster per 1.7.2018.  Les mer

Normen oppdatert med GDPR-tilpasninger

Ny versjon av Normen er klar, men gjelder først når GDPR trer i kraft. Les mer
%4%%5%%6%
Neste side >>