Ansvarsforsikring

 

 

 

 

NMF har kollektivavtale med Norsk Pasientskadeerstatning, NPE, som gjør at alle medlemmer automatisk er ansvarsforsikret til rabattert pris.   

Ansvarsforsikringen gjelder fra innmeldingsdagen.

Du plikter å melde fra om endringer i arbeidssted og praksisomfang.
Det gjøres på eget skjema, se her... 

NB! Interessemedlemmer omfattes ikke av ordningen.

Fra 2016 vil medlemmer som arbeider utover driftsavtaletid, bli fakturert NPE-premien.  
NMF betaler studentmedlemmers NPE-premie.   

Se Norsk Pasientskadeerstatnings (NPE) nettsider om kollektivavtale.
>> Se her...

NPEs informasjon til helsepersonell
>> Se her...