Basiskurs i undersøkelsesmetodikk av spedbarn

 

Tidspunkt: Lørdag 10. juni og søndag 11. juni 2017
Forelesere: Else Beth Haugen og Gabriela Aarum
Målgruppe: Manuellterapeuter og fysioterapeuter.
Timeplan:  Lørdag 10-17, søndag 9-14. Detaljert timeplan kommer senere. 
Antall undervisningstimer: 12
Antall: Maks 24
KursinnholdKurset legger vekt på barnets motoriske utvikling de første to leveår og metodikk for undersøkelse av spedbarn. De viktigste spedbarnsreflekser og leiereaksjoner blir gjennomgått i teori og praksis. Videre tar vi for oss avvikende utvikling, og hvordan vi i undersøkelsen kan fatte mistanke om dette. Veiledning av foreldrene, håndteringsråd og forslag til stimulering av sansemotorikken inntar en viktig rolle i kurset. Vi oppfordrer deltakerne til å ta med dukke for øving.  

Påmeldingsfrist: Kurset er avholdt. 

Kursavgift: Medlemmer av NMF: kr. 4.200,-. Andre: kr. 5.200,-

Kurset er for medlemmer av NMF, men er åpent også for ikke-medlemmer i den grad plassen tillater det. 

Kurssted: ManuellterapiKlinikken, Brynseng. Adresse: Østensjøveien 36, 0667 Oslo

Kontaktperson: kristine.vegstein@manuellterapi.net

Stipend: Husk at du kan søke reisestipend fra Fondet, se her...


Påmeldingsskjema