Praksisveiledning

Veiledet praksis er en del av masterutdanningen i manuellterapi ved Universitetet i Bergen, UiB. 

UiB administrerer ordningen med veiledet praksis for studenter som har tatt utenlandsk masterutdanning i manuellterapi. 

Oversikt over praksisveiledere og praksissteder

Godkjente praksisveiledere til masterstudiet i manuellterapi. Op Les mer

Praksisveiledere og praksissteder

Kriterier for godkjenning av praksisveiledere og praksissted ved Les mer