Personal- og uføreforsikring

Forsikringen er en utvidelse av yrkesskadeforsikringen til også å omfatte fritidsulykke og død ved annen årsak enn yrke. I tillegg dekker den uførhet ved sykdom.
Som medlem i NMF kan man velge mellom to alternativer:

Alternativ 1

Dette er en forsikring som gir høy erstatning ved uførhet. Forsikringen anbefales de med familie og normal gjeld.

Dekningsomfang:

Ervervsuførhet:    22 - 30 G
Død:                            10 G

Årspremie er kr 8 850.

Alternativ 2

Dette er en forsikring for de som har sikret seg privat, eller er i etableringsfasen.

Dekningsomfang:

Ervervsuførhet:     11 - 15 G
Død:                             10 G

Årspremie er kr 5 600.

For bestilling av personal- og uføreforsikring

Ta kontakt med Forsikringspartner!

Forsikringspartner har et eget dedikert team som står til medlemmenes disposisjon.

 

 

 

 

Stein Olaf Sando
Bedrift

TELEFON 22 51 13 78
MOBIL 913 69 556

Kontakt Stein O. Sando

 

Geir Morten Sørensen
Bedrift/Daglig leder

TELEFON 22 51 13 73
MOBIL 930 18 581

Kontakt Geir M. Sørensen