Retningslinjer for manuellterapi

 Retningslinje for bildediagnostisk utredning 
(oktober 2007)

Retningslinje for faglig avgrensning 
(utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet)

Retningslinje for henvisning til spesialist
(utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet, oppdatert 2007)

Retningslinje for generell undersøkelse i manuellterapi 
(utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet)

Retningslinje for spesiell undersøkelse i manuellterapi 
(utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet)

Retningslinje for henvisning til fysioterapi
(utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet)

Retningslinjer for innredning og drift av manuellterapiklinikk (2007)

Standard for bruk av betegnelsen manuellterapeut (2007) 

Retningslinjer for bruk av injeksjoner innen manuellterapi (2017) 


 Andre retningslinjer

Myndigheter og fagmiljøer både i Norge og resten av verden, har utviklet en rekke retningslinjer for undersøkelse, diagnostikk og behandling på muskel- og skjelettområdet. Her er lenker til noen aktuelle:  

 Faglig veileder for sykmeldere (Helsedirektoratet, løpende oppdatert)

 Korsryggsmerter - med og uten nerverotaffeksjon, Formidlingsenheten for muskel og skjelettlidelser og Sosial- og helsedirektoratet, oktober 2007 (dokumentet er på over 9 mb og kan ta litt tid å laste ned).

 Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager)

ie-icon European evidence-based guidelines for the management of acute low back pain in primary care, European evidence-based guidelines for the management of chronic low back pain in primary care, European evidence-based guidelines for the prevention of low back pain in primary care, European guidelines on the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain. COST Action B13-working group.
ie-icon 
Clinical Guidelines, International Federation Orthopeadic Manipulative Therapists, IFOMT.

 ESUR Clinical Guidelines on Contrast Media, ver 6.

ie-iconGuidelines International Resources (GIN). Samling av ulike retningslinjer.