LO Favør Kollektiv Hjemforsikring

Gjennom NMF-medlemskapet får du tilgang til Norges beste innboforsikring.

LO Favør Kollektiv Hjemforsikring er en del av ditt medlemskap i forbundet *). Kollektiv Hjemforsikring er den eneste innboforsikring i Norge uten øvre forsikringssum. Norges beste innboforsikring leveres av SpareBank1 Forsikring og gir deg blant annet følgende fordeler:

  • Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Ingen øvre forsikringssum
  • Typiske uhell dekkes
  • Enkeltgjenstander er forsikret for inntil kr 300 000,-
  • Lav egenandel, kr 3000 kroner

 

>> Les mer om forsikringen og forsikringsvilkårene her...

Priser på forsikringen, se her...

LO Favør Kollektiv Hjemforsikring er Norges beste innboforsikring. Du har derfor ikke behov for en annen innboforsikring på samme adresse. Har du individuell innboforsikring bør du si opp denne, så du slipper å betale dobbelt. 

 Si opp innboforsikring du har i annet selskap her...

Har uhellet vært ute? 

Meld skade her...

____

*) Dersom du har reservert deg, har du ikke forsikringen