Nye L-takster per 1.7.2014

Dato: 02.07.2014

Arbeids- og velferdsdirektoratet har justert L-takstene. 

Takstene er med par unntak hevet med 3,45% (avrundet til nærmeste hele krone). Se vedlagt brev fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

  • Du finner også oversikt over de L-takstene på NAVs hjemmesider, se her...