Nye krav til røntgenundersøkelser

Dato: 23.01.2017

Ny strålevernforskrift stiller strengere krav til henvisere.

En ny strålevernforskrift trådte i kraft fra 1. januar 2017. Ifølge Statens strålevern skal den nye forskriften gjøre det enklere å forstå hvilke krav som stilles til hvem og hva som skal til for å oppfylle kravene.

I forskriften understrekes det at medisinsk strålebruk kun skal foretas etter henvisning fra helsepersonell med ansvar for og kompetanse til å følge opp disse. Den nye henvisningsbestemmelsen er utvidet til å også omfatte symptomfrie personer. Det presiseres at henvisningen skal bygge på en klinisk vurdering av pasienten og inneholde tilstrekkelig informasjon slik at ansvarlig helsepersonell kan vurdere undersøkelsens og behandlingens berettigelse. 

Virksomheter som tilbyr tiltak som innebærer strålebruk skal også sørge for at undersøkelser og behandlinger er vurdert berettiget mot faglige retningslinjer, standardisert utredningsløp og/eller henvisningskriterier.

Lenker: