Pris- og vilkårendringer for LOfavør MasterCard

Dato: 31.01.2018

Endringene trer i kraft fra 1. mai 2018.

LOfavør innfører en enklere prisstruktur og gir en ekstra fordel til medlemmene med innføring av gratis kontantuttak i utlandet. De nye prisene blir slik: