Ny elektronisk sykmelding

Dato: 05.05.2015

Ny elektronisk sykmelding og dialogmeldinger tas i bruk fra mai 2015. 

Ny digital sykmelding og dialogmeldinger mellom sykmelder og NAV kan tas i bruk fra mai 2015.

For at sykmelderne skal kunne sende inn legeerklæringer til NAV er det en forutsetning at sykmelderen har tatt i bruk PKI-løsning og den nødvendige programvaren. Les mer om forutsetningene.

Relatert informasjon (lenker til dokumenter på nav.no) 

 Brev til alle sykmeldere.pdf
 De viktigste endringene i sykmeldingen 2015.pdf
 Diagnoser som fører til forenklet sykmelding.pdf
 Veileder om de enkelte temaene.pdf
 Hva er dialogmeldinger.pdf
 Om taksterfor ny sykmelding og dialogmeldinger 2015.pdf