Brøt taushetsplikten på Facebook

Dato: 20.01.2017

En fastlege brøt helselovgivningen etter kommentarer om en pasient på Facebook.

Fastlegen kommenterte sin virksomhet som lege på Facebook og bekreftet i et tilfelle navn på en pasient og hva denne var behandlet for. Statens helsetilsyn vil ikke gi advarsel, men konkluderer likevel med at legens Facebook-opptreden brøt med taushetsplikten i helsepersonelloven.

Pasienten var en mindreårig gutt som hadde blitt gipset for beinbrudd. Legen la ikke ut informasjon selv, men likte og kommenterte en oppdatering som guttens mor la ut. I sitt tilsvar i tilsynssaken forsvarte legen seg med at det var moren som først navnga sønnen på sosiale medier og at moren hadde «likt» det legen svarte.

Vis varsomhet i sosiale medier

I Helsetilsynets vurdering skriver de at ved bruk av sosiale medier som Facebook og lignende, er det viktig at leger ikke kommer i konflikt med helsepersonelloven og profesjonsetiske forpliktelser. Leger må være bevisste på at opplysninger i sosiale medier er offentlig tilgjengelig og at de kan spres til åpne medier, for eksempel aviser. Leger må opprettholde den nødvendige profesjonelle distansen til pasientene. Derfor bør leger ikke akseptere å bli Facebook-venn med nåværende eller tidligere pasienter. 

Sosiale medier kan være gode fora for å diskutere kliniske problemstillinger og erfaringer fra klinisk praksis, men slike diskusjoner må ikke omtale pasienter på en sånn måte at de kan gjenkjennes, heller ikke om pasienten gir samtykke til det. Gjenkjennbare opplysninger kan angå andre enn pasienten selv, for eksempel familie, på en direkte eller indirekte måte, og på nettet kan disse spres på en uforutsigbar måte.

Les Helsetilsynets behandling av saken her…