NFFs særstilling historie

Dato: 21.11.2016

Endelig likestilling i KS-avtalen.

Norsk Fysioterapeutforbunds særstilling i ASA 4313 er historie. Det som til nå har vært «NFFs kontaktperson»  kalles nå bare kontaktperson. Tidligere kunne bare NFF-medlemmer velges som kontaktpersoner og delta i samarbeidsutvalg. NFF administrerte og oppnevnte medlemmer til tvisteløsningsnemnda, og ledige stillinger skulle kunngjøres i NFFs tidsskrift. Dette opplevdes som diskriminerende for våre medlemmer og flere har rapportert at de ikke har fått en rettferdig behandling i kommunene.

Den nye avtalen sikrer likebehandling av organisasjonene på alle punkter. Det betyr at kontaktperson nå kan velges blant medlemmer av NMF, PFF eller NFF og at representanter  for de tre organisasjonene skal inviteres til å være med i kommunens samarbeidsutvalg. Organisasjonene skal sammen med KS etablere en ny, organisasjonsnøytral tvisteløsningsnemd. Det blir tryggere å være manuellterapeut. 

 Protokoll KS-NMF

 Ny ASA 4313, gjeldende fra 1.1.2017 til 31.12.2018