Elektronisk sykmelding og dialogmeldinger

Dato: 28.11.2017

Effektiv kommunikasjon og dialog mellom aktørene på sykmeldingsområdet.

Gjennom en sikker kanal kan NAV nå sende sine meldinger elektronisk til sykmelder, eksempelvis angående dialogmøter. Sykmelder kan på din side sende melding til NAV angående en sykmeldt pasient. 

Arbeidsgivere kan også formidle oppfølgingsplaner via NAVs systemer dersom de sender denne elektronisk. Bruk av dialogmeldinger innebærer ingen nye oppgaver, men forventes å bidra til en mer effektiv kommunikasjon og dialog mellom aktørene på sykmeldingsområdet. 

Sykmeldingen – forenklet og tilpasset situasjonen

Den siste versjonen av sykmeldingen er basert på en elektronisk løsning og er derfor dynamisk, slik at spørsmålene i større grad er tilpasset den aktuelle situasjonen. Sammen med dialogmeldinger er det dermed enklere å gi mer målrettede og relevante helseopplysninger og å ha en god dialog mellom aktørene i sykefraværsarbeidet.

Når sykmeldingen passerer henholdsvis 8, 17 og 39 uker er det behov for mer omfattende opplysninger, og det stilles derfor flere og utdypende spørsmål.

Hvem gjelder det for?

For at de som sykmelder skal kunne sende inn legeerklæringer til NAV er det en forutsetning at de har tatt i bruk PKI-løsning og den nødvendige programvaren. Les mer om forutsetningene.

Manuellterapeuter som skriver ut sykmeldingen fra sitt EPJ-system, må ta i bruk ny versjon av sykmeldingen.     

Takstene er tilpasset bruk av den nye sykmeldingen.

Les mer på NAVs hjemmesider

Les også: Gammel sykmelding blir snart ugyldig

Gjennom en sikker kanal kan NAV nå sende sine meldinger elektronisk til sykmelder, eksempelvis angående dialogmøter. Sykmelder kan på din side sende melding til NAV angående en sykmeldt pasient.

Arbeidsgivere kan også formidle oppfølgingsplaner via NAVs systemer dersom de sender denne elektronisk. Bruk av dialogmeldinger innebærer ingen nye oppgaver, men forventes å bidra til en mer effektiv kommunikasjon og dialog mellom aktørene på sykmeldingsområdet.

Sykmeldingen – forenklet og tilpasset situasjonen

Den siste versjonen av sykmeldingen er basert på en elektronisk løsning og er derfor dynamisk, slik at spørsmålene i større grad er tilpasset den aktuelle situasjonen. Sammen med dialogmeldinger er det dermed enklere å gi mer målrettede og relevante helseopplysninger og å ha en god dialog mellom aktørene i sykefraværsarbeidet.

Når sykmeldingen passerer henholdsvis 8, 17 og 39 uker er det behov for mer omfattende opplysninger, og det stilles derfor flere og utdypende spørsmål.

Hvem gjelder det for?

For at de som sykmelder skal kunne sende inn legeerklæringer til NAV er det en forutsetning at de har tatt i bruk PKI-løsning og den nødvendige programvaren. Les mer om forutsetningene.

Manuellterapeuter som skriver ut sykmeldingen fra sitt EPJ-system, må ta i bruk ny versjon av sykmeldingen.    

Takstene er tilpasset bruk av den nye sykmeldingen.

Les mer på NAVs hjemmesider

Les også: Gammel sykmelding blir snart ugyldig