Pasienter skal ikke betale gebyr

Dato: 20.11.2017

Behandlere i den offentlige helsetjenesten kan ikke kreve annet enn fastsatte egenandeler.

Helsedirektoratet har vurdert fastlegers og avtalespesialisters praksis med å ta gebyr for tilleggstjenester utover den finansieringen de får fra det offentlige. Dette gjelder for eksempel gebyr for timebestilling per SMS eller via Internett, og pasientbetaling for andre typer tjenester som ikke er regulert i avtale med det offentlige. 
Helsedirektoratets vurdering er at offentlige behandlere har lov til å kreve inn denne typen ekstra egenbetaling fra pasientene. Prinsippet om at pasientbetaling utover fastsatte egenandeler/egenbetaling ikke skal skje, gjelder både eksisterende tjenester (som SMS og internett-tjenester) og eventuelle nye tjenester som ennå ikke er påtenkt eller innført.
Når behandlere har avtale med den offentlige helsetjenesten, er de del av denne. De kan da ikke opptre i strid med reglene og prinsippene den bygger på. Et av disse prinsippene er at befolkningen skal ha tilgang til helsetjenester uavhengig av hva slags privatøkonomi de har, og regelverket reflekterer dette. 
Pasientens egenandeler og egenbetaling er regulert av blant annet Folketrygdloven med tilhørende forskrifter og av andre regler. En offentlig behandler kan ikke pålegge pasienten andre utgifter enn det som følger av regelverket. Behandleren kan heller ikke pålegge pasienten å kommunisere på bestemte måter (f.eks. kun via digitale kanaler). 
Helsedirektoratet har orientert Legeforeningen, kommunene, de regionale helseforetakene og de enkelte avtalespesialistene og fastlegene om de juridiske vurderingene som er gjort. 
I brevet til kommunene er fysioterapeuter nevnt, og det er presisert at det er kommunen som har ansvar for å følge opp at både fastleger, fysioterapeuter og manuellterapeuter innretter sin praksis i tråd med gjeldende regelverk. Hva avtalefysioterapeuter kan kreve i egenandeler og pasientbetaling er regulert i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.  
Les mer på Helsedirektoratets hjemmesider

Helsedirektoratet har vurdert fastlegers og avtalespesialisters praksis med å ta gebyr for tilleggstjenester utover den finansieringen de får fra det offentlige. Dette gjelder for eksempel gebyr for timebestilling per SMS eller via Internett, og pasientbetaling for andre typer tjenester som ikke er regulert i avtale med det offentlige. 

Helsedirektoratets vurdering er at offentlige behandlere har lov til å kreve inn denne typen ekstra egenbetaling fra pasientene. Prinsippet om at pasientbetaling utover fastsatte egenandeler/egenbetaling ikke skal skje, gjelder både eksisterende tjenester (som SMS og internett-tjenester) og eventuelle nye tjenester som ennå ikke er påtenkt eller innført.

Når behandlere har avtale med den offentlige helsetjenesten, er de del av denne. De kan da ikke opptre i strid med reglene og prinsippene den bygger på. Et av disse prinsippene er at befolkningen skal ha tilgang til helsetjenester uavhengig av hva slags privatøkonomi de har, og regelverket reflekterer dette. 

Pasientens egenandeler og egenbetaling er regulert av blant annet Folketrygdloven med tilhørende forskrifter og av andre regler. En offentlig behandler kan ikke pålegge pasienten andre utgifter enn det som følger av regelverket. Behandleren kan heller ikke pålegge pasienten å kommunisere på bestemte måter (f.eks. kun via digitale kanaler). 

Helsedirektoratet har orientert Legeforeningen, kommunene, de regionale helseforetakene og de enkelte avtalespesialistene og fastlegene om de juridiske vurderingene som er gjort. 

I brevet til kommunene er fysioterapeuter nevnt, og det er presisert at det er kommunen som har ansvar for å følge opp at både fastleger, fysioterapeuter og manuellterapeuter innretter sin praksis i tråd med gjeldende regelverk. Hva avtalefysioterapeuter kan kreve i egenandeler og pasientbetaling er regulert i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.  

Les mer på Helsedirektoratets hjemmesider