Ny versjon av Normen

Dato: 16.05.2018

Direktoratet for e-helse inviterer til innspillsrunde med frist 24. mai.

Normen (Norm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten) er et omforent sett av krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket. Et utkast til versjon 5.3 av Normen klar. Direktoratet for e-helse inviterer til åpen innspillsrunde med frist 24. mai. 
Den nye versjonen er en del av tilpasnings- og utviklingsarbeidet av Normen. Det omfatter å sikre at Normens krav er i overenstemmelse med nytt personvern- og helselovverk, utvide Normens område til også å omfatte mer personvern og å oppdatere Normen med nye krav tilpasset den teknologiske utviklingen.
EUs personvernforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 implementeres i Norge som lov ved ny personopplysningslov i 2018. Dette fører også til enkelte endringer i helselovgivningen.
I 2017 ble det satt i gang et tilpasnings- og utviklingsarbeid av Normen. Dette omfatter å sikre at Normens krav er i overenstemmelse med nytt lovverk, utvide Normens område til også å omfatte mer personvern og å oppdatere Normen med nye krav tilpasset den teknologiske utviklingen.
Les mer om Normen v5.3 her…
NMF er for tiden aktivt med i en arbeidsgruppe som jobber med GDPR- og personvernsamarbeid i LO-forbundene.

Normen (Norm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten) er et omforent sett av krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket. Et utkast til versjon 5.3 av Normen klar. Direktoratet for e-helse inviterer til åpen innspillsrunde med frist 24. mai. 

Den nye versjonen er en del av tilpasnings- og utviklingsarbeidet av Normen. Det omfatter å sikre at Normens krav er i overenstemmelse med nytt personvern- og helselovverk, utvide Normens område til også å omfatte mer personvern og å oppdatere Normen med nye krav tilpasset den teknologiske utviklingen.

EUs personvernforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 implementeres i Norge som lov ved ny personopplysningslov i 2018. Dette fører også til enkelte endringer i helselovgivningen.

I 2017 ble det satt i gang et tilpasnings- og utviklingsarbeid av Normen. Dette omfatter å sikre at Normens krav er i overenstemmelse med nytt lovverk, utvide Normens område til også å omfatte mer personvern og å oppdatere Normen med nye krav tilpasset den teknologiske utviklingen.

Les mer om Normen v5.3 her…

NMF er for tiden aktivt med i en arbeidsgruppe som jobber med GDPR- og personvernsamarbeid i LO-forbundene.